Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 347/2021 z dnia 20 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) –

zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn.zm.:
1) w § 5 ust.1 po pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Rzecznik Prasowy w strukturze Biurze Prezydenta Miasta;
2) w § 30 pkt 9 lit „a” i lit. „c” oraz pkt od 28 do 34 skreśla się,
3) w§ 37:
a) po pkt 32 dodaje się pkt 33 o treści: „organizowanie oraz koordynowanie działań z zakresu komunikacji społecznej,”,

b) po pkt 33 dodaje się pkt 34 o treści: „reprezentowanie prezydenta w kontaktach z mediami i opinią publiczną,”,

c) po pkt 34 dodaje się pkt 35 o treści: „autoryzowanie wywiadów prasowych – z upoważnienia prezydenta,”,

d) po pkt 35 dodaje się pkt 36 o treści: „monitoring i analiza przekazów medialnych, w tym reagowanie na publikacje mające istotne znaczenie dla wizerunku miasta poprzez przygotowywanie replik, sprostowań i odpowiedzi,”,

e) po pkt 36 dodaje się pkt 37 o treści: : „organizowanie i obsługa techniczna konferencji prasowych oraz spotkań z przedstawicielami mediów, przygotowywanie innych publicznych przedsięwzięć organizowanych przez wydział,”,

f) po pkt 37 dodaje się pkt 38 o treści: „prowadzenie obsługi fotograficznej i relacji wideo imprez oraz spotkań z udziałem prezydenta oraz gromadzenie materiałów fotograficznych i wideo na potrzeby wydziału,”,

g) po pkt 38 dodaje się pkt 39 o treści: „przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnej na polecenie prezydenta.”,

h) po pkt. 39 dodaje się pkt 40 o treści: " obsługa i redagowanie oraz sprawowanie nadzoru nad:

a) portalem gospodarczym www.invest.przemysl.pl,

b) Miejskim Serwisem Informacyjnym,”,


4) w załączniku nr 2 do regulaminu:
a) wiersz 14 otrzymuje brzmienie

1. Wydział Promocji i Kultury (KST) 6 - Naczelnik Wydziału


b) Wiersz 21 otrzymuje brzmienie:

 

2. Biuro Prezydenta Miasta (KPM) 9 - Kierownik Biura


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r..

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun