Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych przy ul. Cegielnianej i ul. Fabrycznej w Przemyślu.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

        Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, położonych w obrębie 213 miasta Przemyśla, oznaczonych jako:

działka nr 507/9 o powierzchni 0,1395 ha,
działka nr 507/15 o powierzchni 0,2975 ha,
działka nr 507/8 o powierzchni 0,1279 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha,
działka nr 507/10 o powierzchni 0,1677 ha, wraz z udziałem wynoszącym  1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha,
działka nr 507/11 o powierzchni 0,1848 ha, wraz z udziałem wynoszącym  1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha,
działka nr 507/12 o powierzchni 0,1867 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną  część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha,
działka nr 507/13 o powierzchni 0,1505 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha,
przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych.

        Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) upływa w dniu 29 października 2021 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

DOCXWykaz 2021 r. 507-8.docx DOCXWykaz 2021 r. 507-9.docx DOCXWykaz 2021 r. 507-10.docx DOCXWykaz 2021 r. 507-11.docx DOCXWykaz 2021 r. 507-12.docx DOCXWykaz 2021 r. 507-13.docx DOCXWykaz 2021 r. 507-13.docx DOCXWykaz 2021 r. 507-15.docx

Wykaz 507-8.jpeg

wykaz 507-9.jpeg

wykaz 507-10.jpeg

wykaz 507-11.jpeg

wykaz 507-12.jpeg

wykaz 507-13.jpeg

Wykaz 507-15.jpeg