Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 127/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 września 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu).

Uchwała Nr 127/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu)

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) – Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr 210/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 127 2021.pdf