Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 126/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Uchwała Nr 126/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia
6 września 2021 r.

 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

 uchwala, co następuje:

 § 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 902/2 o powierzchni 0,0085 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00098514/9 wraz z udziałem wynoszącym 56/2000 niewydzielonych części w nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1937 o powierzchni 0,0077 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00000131/7.  

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 126 2021.pdf