Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - działki nr 588/1, nr 588/2 obręb 201, ul. Łokietka.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarce Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu przy ul. Władysława Łokietka, oznaczonych jako działki nr 588/1 o powierzchni 0,0139 ha i nr 588/2 o powierzchni 0,0450 ha w obrębie 201 m. Przemyśla objętych księgą wieczystą nr PR1P/00055620/2, wraz z udziałem wynoszącym 2/3 niewydzielonych części w działce nr 587 o powierzchni 0,0172 ha w obrębie 201 m. Przemyśla objętej księgą wieczystą nr PR1P/00101443/5, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

         Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) upływa w dniu 14 października 2021 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta 

PDFwykaz ul. Łokietka.pdf

wykaz ul. Łokietka.jpeg