Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

 

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-09-06, godz. 09:00 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia mieszkańców w sprawie zachodniej obwodnicy miasta Przemyśla w obszarze Lipowicy.
 3. Przyjęcie protokołu nr XLVI/2020 z sesji z dnia 13 listopada 2020 r., nr XLVI z sesji z dnia 13 listopada 2020 r., której kontynuacja nastąpiła w dniu 23 listopada 2020 r., nr XLVII/2020 z sesji z dnia 18 listopada 2020 r., nr XLVII/2020 z sesji z dnia 18 listopada 2020 r., której kontynuacja nastąpiła w dniu 23 listopada 2020 r., nr XLVIII/2020 z sesji z dnia 4 grudnia 2020 r., nr XLIX/2020 z sesji z dnia 10 grudnia 2020 r., nr L/2020 z sesji z dnia 16 grudnia 2020 r., nr LI/2020 z sesji z dnia 30 grudnia 2020 r., nr LII/2020 z sesji z dnia 30 grudnia 2020 r., nr LII/2020/2021 z sesji z dnia 30 grudnia 2020 r., której kontynuacja nastąpiła w dniu 8 stycznia 2021 r., nr LIII/2021 z sesji z dnia 18 stycznia 2021 r., nr LIV/2021 z sesji z dnia 29 stycznia 2021 r., nr LV/2021 z sesji z dnia 15 lutego 2021 r., nr LVI/2021 z sesji z dnia 22 lutego 2021 r., nr LVII/2021 z sesji z dnia 15 marca 2021 r.
  PDFXLVI PROTOKÓŁ - sesja z dnia 13.11.2020 r..pdf
  PDFXLVI PROTOKÓŁ - sesja z dnia 23.11.2020 r..pdf
  PDFXLVII PROTOKÓŁ - sesja z dnia 18.11.2020 r..pdf
  PDFXLVII PROTOKÓŁ - sesja z dnia 23.11.2020 r..pdf
  PDFXLVIII PROTOKÓŁ - sesja z dnia 04.12.2020 r..pdf
  PDFXLIX PROTOKÓŁ - sesja z dnia 10.12.2020 r..pdf
  PDFL PROTOKÓŁ z sesji z dnia 16.12.2020 r..pdf
  PDFLI PROTOKÓŁ z sesji z dnia 30.12.2020 r..pdf
  PDFLII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 30.12.2020 r..pdf
  PDFLII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 08.01.2021 r..pdf
  PDFLIII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 18.01.2021 r..pdf
  PDFLIV PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 29.01.2021 r..pdf
  PDFLV PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 15.02.2021 r..pdf
  PDFLVI PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 22.02.2021 r..pdf
  PDFLVII PROTOKÓŁ z sesji z dnia 15.03.2021 r..pdf
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 120/2021.
  PDFProj. nr 120_2021.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 121/2021.
  PDFProj. nr 121_2021.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 122/2021.
  PDFProj. nr 122_2021.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 123/2021.
  PDFProj. nr 123_2021.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 124/2021.
  PDFProj. nr 124_2021.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 128/2021.
  PDFProj. nr 128_2021.pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 137/2021.
   PDFProj. nr 137_2021.pdf
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 126/2021.
  PDFProj. nr 126_2021.pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 133/2021.
   PDFProj. nr 133_2021.pdf
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych miasta Przemyśla - proj. nr 134/2021.
   PDFProj. nr 134_2021.pdf
   PDFProj. nr 134_2021 - opinia RDOŚ.pdf
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 135/2021.
   PDFProj. nr 135_2021.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 116/2021.
  PDFProj. nr 116_2021.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na rok szkolny 2021/2022 - proj. nr 117/2021.
  PDFProj. nr 117_2021.pdf
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta przemyśla w 2021 roku - proj. nr 118/2021.
  PDFProj. nr 118_2021.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 119/2021.
  PDFProj. nr 119_2021.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - proj. nr 125/2021.
  PDFProj. nr 125_2021.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) - proj. nr 114/2021.
  PDFProj. nr 114_2021.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) - proj. nr 115/2021.
  PDFProj. nr 115_2021.pdf
 19. Wystąpienia radnych.
 20. Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I - II kwartał 2021 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji uchwał RM za I-II kw. 2021 r..pdf
 21. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r..pdf
 22. Zakończenie obrad.