Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Planowanie przestrzenne


JPEGmpzp_12_2021.jpeg (389,86KB)

Obowiązuje (od dnia 24.12.2021r.) 67 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują 42,5% powierzchni miasta tj. 1961,8 ha 


Informujemy, że Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla pracuje bez zmian.

Od dziś (23 bm.) bezpośrednia obsługa petentów Biura Rozwoju Miasta Przemyśla zostaje ograniczona. Sprawy urzędowe można załatwiać wyłącznie drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną. Wszystko przez wzrastającą liczbę nowych przypadków zakażenia  koronawirusem SARS-CoV-2. 

Ponadto w dalszym ciągu zachęcamy Klienów BRMP do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, e-mail, ePUAP, poczta tradycyjna.

Klientów załatwianych sprawy w biurze prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do biura.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy wykaz numerów telefonu do naszych referatem.


Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Dyrektor Biura tel. 16 675 2051
 
II. Zespół Monitoringu i Danych Przestrzennych:
w zakresie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z mpzp lub studium, informacja o przeznaczeniu nieruchomości. 
tel. 16 676 0042
 
III. Zespół Planowania Przestrzennego:
w zakresie informacji o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących i w trakcie opracowania).

tel. 509019 611
 
IV. Zespół Zagospodarowania Przestrzennego:

w zakresie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
tel. 16 676 0043
 


Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania planu miejscowego

PDFKlauzula informacyjna RODO - BRMP.pdf (61,39KB)


Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla realizuje określone ustawami zadania własne gminy w zakresie polityki przestrzennej miasta Przemyśla.

Poniżej publikujemy link do załączników - wniosków:

https://brmprzemysl.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/wnioski.html