Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Planowanie przestrzenne

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla realizuje określone ustawami zadania własne gminy w zakresie polityki przestrzennej miasta Przemyśla.

Poniżej publikujemy link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Biura Rozwoju Miasta Przemyśla

https://bip-brmp.przemysl.eu/21/strona-glowna-bip.html

w którym można znaleźć informację nt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla, wnioski o wydanie zaświadczeń, wypisy i wyrysy z mpzp lub studium oraz informacje i materiały planistyczne projektów mpzp przedłożonych do wyłożenie do publicznego wglądu.