Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Planowanie przestrzenne

 


Obecnie obowiązuje 69 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują 43,7% powierzchni miasta


Poniżej zamieszczamy szczegółowy wykaz numerów telefonu do naszych referatem.


Dyrektor Biura tel. 16 675 2051

 

II. Zespół Monitoringu i Danych Przestrzennych:
w zakresie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z mpzp lub studium, informacja o przeznaczeniu nieruchomości. 
tel. 16 676 0042
 
III. Zespół Planowania Przestrzennego:
w zakresie informacji o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących i w trakcie opracowania).

 

tel. 509019 611
 
IV. Zespół Zagospodarowania Przestrzennego:

w zakresie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
tel. 16 676 0043
 


Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania planu miejscowego

PDFKlauzula informacyjna RODO - BRMP.pdf (61,39KB)


Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla realizuje określone ustawami zadania własne gminy w zakresie polityki przestrzennej miasta Przemyśla.

Poniżej publikujemy link do załączników - wniosków:

https://brmprzemysl.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/wnioski.html