Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - działka nr 257 obręb 210, ul. Potokowa.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

      Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 257o powierzchni 0,2843 ha w obrębie nr 210 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00066063/9, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej.

      Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) upływa w dniu 27 sierpnia 2021 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFWykaz 2021r. - dz. 257 obr. 210.pdf

Wykaz ul. Potokowa.jpeg