Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w rejonie ul. Ks. Skorupki i ul. Narutowicza

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w rejonie ul. Ks. Skorupki i ul. Narutowicza w Przemyślu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów, oznaczonych jako:

  1. działka nr 454/4 o powierzchni 0,5721 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00001048/5,
  2. działka nr 476/4 o powierzchni 0,0944 ha i działka nr 477/4 o powierzchni 0,0762 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00057233/6, działka nr 484/2 o powierzchni 0,0263 ha i działka nr 484/4 o powierzchni 0,0149 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00060569/4, działka nr 485 o powierzchni 0,0320 ha i działka nr 487/1 o powierzchni 0,0425 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00060787/8 oraz działka nr 486 o powierzchni 0,0155 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00060717/7, wszystkie w obrębie 205 m. Przemyśla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 26 sierpnia 2021 r.

PDFwykaz MK.6840.11.1.2020.pdf PDFwykaz MK.6840.11.2.2020.pdf

wykaz MK.6840.11.1.2020.jpeg
wykaz MK.6840.11.2.2020.jpeg