Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej przy ul. Piotra Kmity w Przemyślu.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Przemyślu, oznaczonych jako:

- działka nr 1197/2 o pow. 0,0483 ha, w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00052487/6, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

        Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) upływa w dniu 23 sierpnia 2021 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFWykaz - ul. Kmity (2021).pdf

Wykaz - ul. Kmity.jpeg