Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej przy ul. Wysockiego.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.4.2019       

                                                                                               I N F O R M A C J A

       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Przemyślu, oznaczonych jako:

- działka nr 132/15 o pow. 0,1578 ha, w obrębie 201 m. Przemyśla objęta księgą wieczystą nr PR1P/00072851/5 oraz udział 1/16 niewydzielonej części w działkach nr 132/2 o pow. 0,1741 ha, nr 132/14 o pow. 0,0428 ha i nr 133/5 o pow. 0,1552 ha, w obrębie 201 m. Przemyśla, objętych KW Nr PR1P/00087957/6, stanowiących własność Miasta Przemyśla, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego,

       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) upływa w dniu 23 sierpnia 2021 r.

                                                       z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFWykaz - ul. Wysockiego.pdf (464,71KB)

Wykaz - ul. Wysockiego.jpeg