Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w rejonie ul. Bielskiego.

INFORMACJA

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działki nr 270 o powierzchni 0,0909 ha i nr 271 o powierzchni 0,0051 ha, obie w obrębie 205 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00047954/3, położonej w rejonie ul. Marcina Bielskiego w Przemyślu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r.

PDFwykaz MK.6840.5.2021.pdf

wykaz MK.6840.5.2021.jpeg