Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Zamoyskiego w Przemyślu

INFORMACJA

         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu, oznaczonych jako:

  1. działka nr 498/10 o powierzchni 0,0114 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00095169/4, położona przy ulicy Jana Zamoyskiego, przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r.

PDFwykaz MK.6840.57.2019.pdf

wykaz MK.6840.57.2019.jpeg