Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora – stanowisko ds. budżetu i nadzoru w zakresie kultury w Wydziale Promocji i Kultury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

OKK.2110.7.11.2021

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko podinspektora – stanowisko ds. budżetu i nadzoru w zakresie kultury

w Wydziale Promocji i Kultury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

            Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) informuję, że nabór na w/w stanowisko wygrała Pani Irena Wywrot zamieszkała w Dybawce.

Uzasadnienie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, tj. podinspektora – stanowisko ds. budżetu i nadzoru w zakresie kultury w Wydziale Promocji i Kultury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Przemyśla w 14 maja 2021 r., przy czym termin do składania ofert został wyznaczony do 26 maja 2021 r. Na w/w stanowisko wpłynęło 3 oferty.

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 27 maja 2021 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym - oferty wszystkich kandydatów spełniły wymagania. W związku z tym kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 8 czerwca 2021 r. Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiło się 3 kandydatów. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydata – Pani Irena Wywrot uzyskała 118 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się na stanowisko podinspektora – stanowisko ds. budżetu i nadzoru w zakresie kultury w Wydziale Promocji i Kultury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu na posiedzeniu Komisji w dniu 8 czerwca 2021 r. wynosił 120 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pani Irena Wywrot wygrała nabór na stanowisko podinspektora  – stanowisko ds. budżetu i nadzoru w zakresie kultury w Wydziale Promocji i Kultury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełniła wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 118 punktów, podczas gdy wymagane było 60 punktów (50 procent).

15 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pani Ireny Wywrot na w/w stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji 

            Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta Przemyśla

 

Przemyśl, 15 czerwca 2021 r.