Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


 


 


 

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-06-30, godz. 09:00 w FORMIE WIDEOKONFERENCJI.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Raport o stanie Gminy.
  PDFPismo przewodnie.pdf (300,36KB)
  PDFRaport_o_stanie_gminy_za_2020.pdf (4,71MB)
  PDFZalacznik_nr_1_do_Raportu_o_stanie_gminy_za_rok_2020.pdf (11,29MB)
  PDFUzupełnienie Raportu o Stanie Gminy za rok 2021 - Sp. PARR i PWiK.pdf (3,96MB)
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy,
  2. debata nad raportem o stanie Gminy,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla wotum zaufania - proj. nr 101/2021.
   PDFUchwała nr 83_2021 votum.pdf (25,30KB)
   PDFProj. nr 101_2021.pdf (64,67KB)
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok:
  PDFPlan finansowy wykonanie - COViD.pdf (80,02KB)
  PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r..pdf (8,27MB)
  PDFSprawozdanie finansowe sporz. na dz. 31.12.2020 r. -KR-KBF-KGM.pdf (1,13MB)
  PDFSkorygowana cześć V Informacji o stanie mienia komunalnego z dn. 28.05.2021 r..pdf (163,73KB)
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
  2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
   PDFOpinia KR o wykonaniu budżetu miasta za 2020 r..pdf (323,01KB)
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   PDFUchwała Nr 11.20.2021 RIO w spr. opinii o sprawozdaniu Prezydenta z wykonania budżetu za 2020 r..pdf (1,64MB)
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok – proj. nr 102/2021.
   PDFUchwała nr 84_2021 spr.budż.pdf (25,61KB)
   PDFProj. nr 102_2021.pdf (60,44KB)
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – proj. nr 103/2021.
   PDFProj. nr 103_2021.pdf (66,74KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielonka III" - proj. nr 86/2021.
  PDFUchwała nr 85_2021 MPZP Zielonka III.pdf (1,90MB)
  JPEGProj. nr 86_2021 zał. nr 1.jpeg (10,88MB)
  PDFProj. nr 86_2021.pdf (3,12MB)
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 89/2021.
  PDFUchwała nr 86_2021.pdf (31,39KB)
  PDFProj. nr 89_2021.pdf (158,47KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 90/2021.
  PDFUchwała nr 87_2021.pdf (38,98KB)
  PDFProj. nr 90_2021.pdf (113,58KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 91/2021.
  PDFUchwała nr 88_2021.pdf (36,34KB)
  PDFProj. nr 91_2021.pdf (97,90KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 92/2021.
  PDFUchwała nr 89_2021.pdf (34,36KB)
  PDFProj. nr 92_2021.pdf (122,23KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 93/2021.
  PDFUchwała nr 90_2021.pdf (53,26KB)
  PDFProj. nr 93_2021.pdf (123,47KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 94/2021.
  PDFUchwała nr 91_2021.pdf (52,64KB)
  PDFProj. nr 94_2021.pdf (99,39KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 95/2021.
  PDFUchwała nr 92_2021.pdf (45,98KB)
  PDFProj. nr 95_2021.pdf (136,16KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 96/2021.
  PDFUchwała nr 93_2021.pdf (48,18KB)
  PDFProj. nr 96_2021.pdf (115,60KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 97/2021.
  PDFUchwała nr 94_2021.pdf (62,31KB)
  PDFProj. nr 97_2021.pdf (131,71KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 98/2021.
  PDFUchwała nr 95_2021.pdf (39,91KB)
  PDFProj. nr 98_2021.pdf (159,23KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 104/2021.
  PDFUchwała nr 96_2021.pdf (32,35KB)
  PDFProj. nr 104_2021.pdf (75,92KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 105/2021.
  PDFUchwała nr 97_2021.pdf (43,84KB)
  PDFProj. nr 105_2021.pdf (103,00KB)
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 99/2021.
  PDFUchwała nr 98_2021.pdf (624,00KB)
  PDFProj. nr 99_2021.pdf (637,44KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 r. - proj. nr 100/2021.
  PDFUchwała nr 99_2021.pdf (41,89KB)
  PDFProj. nr 100_2021.pdf (123,98KB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy na lata 2021 - 2024" - proj. nr 87/2021 wraz z autopoprawką.
  PDFUchwała nr 100_2021.pdf (1,03MB)
  PDFProj. nr 87_2021.pdf (1,08MB)
  PDFProj. nr 87_2021 autopoprawka.pdf (28,13KB)
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2021 roku - proj. nr 88/2021.
  PDFUchwała nr 101_2021.pdf (108,72KB)
  PDFProj. nr 88_2021.pdf (188,11KB)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - proj. nr 106/2021.
  PDFUchwała nr 102_2021.pdf (262,24KB)
  PDFProj. nr 106_2021.pdf (340,74KB)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej - proj. nr 107/2021.
  PDFProj. nr 107_2021.pdf (49,36KB)
  PDFUchwała nr 103_2021 zm. KR.pdf (27,95KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 110/2021.
   PDFUchwała nr 106_2021.pdf (36,07KB)
   PDFProj. Nr 110_2021.pdf (67,31KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 113/2021.
   PDFUchwała nr 109_2021.pdf (35,26KB)
   PDFProj. Nr 113_2021.pdf (66,46KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 108/2021.
   PDFUchwała nr 104_2021.pdf (36,66KB)
   PDFProj. Nr 108_2021.pdf (80,59KB)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 111/2021.
   PDFUchwała nr 107_2021.pdf (37,93KB)
   PDFProj. Nr 111_2021.pdf (120,91KB)
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - proj. nr 109/2021.
   PDFUchwała nr 105_2021.pdf (54,29KB)
   PDFProj. Nr 109_2021.pdf (108,11KB)
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 112/2021.
   PDFUchwała nr 108_2021.pdf (49,37KB)
   PDFProj. Nr 112_2021.pdf (133,05KB)
 23. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji zarządzeń.pdf (5,67MB)
 24. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli.
 25. Wystąpienia radnych.
 26. Zakończenie obrad.
Kategorie strony: Rada Miejska