Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 30 czerwca 2021 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, przy ul. Gospodarczej w Przemyślu:

 

  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 6/10 o powierzchni 1,2000 ha wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach nr 6/7 i nr 6/12 wszystkie w obrębie 213 m. Przemyśla - godzina 9:30,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 6/11 o powierzchni 1,5000 ha wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach nr 6/7 i nr 6/12 wszystkie w obrębie 213 m. Przemyśla - godzina 10:00,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 6/13 o powierzchni 1,0000 ha wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach nr 6/7 i nr 6/12 wszystkie w obrębie 213 m. Przemyśla - godzina 10:30,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 6/14 o powierzchni 1,0000 ha wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach nr 6/7 i nr 6/12 wszystkie w obrębie 213 m. Przemyśla - godzina 11:00,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 6/15 o powierzchni 1,0000 ha wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach nr 6/7 i nr 6/12 wszystkie w obrębie 213 m. Przemyśla - godzina 11:30.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl bądź przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta