Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonym na dzień 07.07.2021 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

          PREZYDENT

   MIASTA PRZEMYŚLA

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje, że na dzień 07 lipca 2021 r. godz. 9:00 został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przemyślu przy ul. Wilczańskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1591 o pow. 0,0165 ha w obrębie nr 208 m. Przemyśla.

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.        

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 9, tel. (16) 675-21-23, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Bogusław Świeży

  Zastępca Prezydenta