Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 82/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2021 r. uchylająca Oświadczenie Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. wyrażające sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT

Uchwała Nr 82/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 25 maja 2021 r.

uchylająca Oświadczenie Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. wyrażające sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 2 pkt 2) Statutu Miasta Przemyśla (Dz. U. z 2018 r. poz. 4236 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości Oświadczenie Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. wyrażające sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 82 2021.pdf