Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - głosowania

wprowadzenia w punkcie 1a. projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Przemyśl Programu Wsparcia Przemyskich Rodzin - proj. nr 85/2021.
ZA (9), PRZECIW (4), WSTRZYMUJĘ SIĘ (3), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (7)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (NIEOBECNI), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (NIEOBECNI), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (NIEOBECNI), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (NIEOBECNI), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (NIEOBECNI), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
O 30 minut przerwy.
ZA (6), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (5)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (PRZECIW), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (PRZECIW), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (PRZECIW), Marcin Kowalski (NIEOBECNI), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (PRZECIW), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Monika Różycka (PRZECIW), Wojciech Rzeszutko (NIEOBECNI), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (NIEOBECNI), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (NIEOBECNI), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Wniosek o ogłoszenie przerwy w sesji Rady Miejskiej do dnia 30.06.2021 r. do godz. 9:00 celem poddania projektu Oświadczenia nr 83/2021 pod obrady Komisji Edukacji oraz Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.
ZA (6), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (5)
Robert Bal (PRZECIW), Bartłomiej Barczak (PRZECIW), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (NIEOBECNI), Małgorzata Gazdowicz (PRZECIW), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (PRZECIW), Dariusz Lasek (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (NIEOBECNI), Bogumiła Nowak (PRZECIW), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (NIEOBECNI), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (NIEOBECNI), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Reasumpcja - Wniosek o ogłoszenie przerwy w sesji Rady Miejskiej do dnia 30.06.2021 r. do godz. 9:00 celem poddania projektu Oświadczenia nr 83/2021 pod obrady Komisji Edukacji oraz Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.
ZA (5), PRZECIW (12), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (5)
Robert Bal (PRZECIW), Bartłomiej Barczak (PRZECIW), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (NIEOBECNI), Małgorzata Gazdowicz (PRZECIW), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (PRZECIW), Dariusz Lasek (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (PRZECIW), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (NIEOBECNI), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (NIEOBECNI), Paweł Zastrowski (NIEOBECNI)
O zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.
ZA (14), PRZECIW (5), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (4)
Robert Bal (PRZECIW), Bartłomiej Barczak (PRZECIW), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (NIEOBECNI), Małgorzata Gazdowicz (PRZECIW), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (PRZECIW), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (NIEOBECNI), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (NIEOBECNI), Paweł Zastrowski (ZA)
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Oświadczenia Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. wyrażające sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT – proj. nr 83/2021.
ZA (13), PRZECIW (6), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (4)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (PRZECIW), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (NIEOBECNI), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (PRZECIW), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (PRZECIW), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (PRZECIW), Wojciech Rzeszutko (PRZECIW), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (NIEOBECNI), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (NIEOBECNI), Paweł Zastrowski (ZA)
wprowadzenia w punkcie 2a. projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Przemyśl Programu Wsparcia Przemyskich Rodzin - proj. nr 85/2021.
ZA (9), PRZECIW (5), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (8)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (NIEOBECNI), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (NIEOBECNI), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (PRZECIW), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (PRZECIW), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (NIEOBECNI), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (NIEOBECNI), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (NIEOBECNI), Paweł Zastrowski (NIEOBECNI)