Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenie Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie pozostawienia w obecnym miejscu Pracowni plastycznej MDK, która znajduje się przy ul. Borelowskiego 9 w Przemyślu.

Oświadczenie
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie pozostawienia w obecnym miejscu Pracowni plastycznej MDK, która znajduje się przy ul. Borelowskiego 9 w Przemyślu.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 38 ust 2 pkt 2 Statutu Miasta Przemyśla - Rada Miejska w Przemyślu

postanawia:

§1

Wyrazić stanowczy i ostry sprzeciw wobec prób naruszania i niszczenia dorobku kulturalnego miasta. Podejmowania nieudolnych działań organizacyjnych służących ograniczeniu dostępu mieszkańców, a szczególnie młodzieży i dzieci, do edukacji plastycznej. Łamania bogatej tradycji i dewaluacji latami wypracowanego, tak specyficznego sukcesu edukacyjnego. Wychowankowie przemyskiej pracowni plastycznej są absolwentami renomowanych Akademii Sztuk Pięknych. Przemyski model kształtowania wrażliwości plastycznej był i jest wzorcowy.

Zwracamy się do Prezydenta Miasta Przemyśla o podjęcie skutecznych działań w celu pozostawienia w obecnym miejscu Pracowni plastycznej MDK, która znajduje się przy ul. Borelowskiego 9 w Przemyślu. Obecnie pracownia przenoszona jest do głównego budynku MDK, co spowodowało sprzeciw społeczny, zarówno nauczycieli, mieszkańców miasta, rodziców, a przede wszystkim dzieci, które uczęszczają na zajęcia, bowiem nie reformuje się czegoś co działała przykładowo.

W związku z powyższym jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacją i łączymy nadzieję, że działania Pana Prezydenta będą zgodne z wolą mieszkańców a prośby obywateli szczególnie tych najmłodszych zostaną uszanowane.

§2

Oświadczenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński