Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 130/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14-04-2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracyw zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn zm.) oraz § 19 ust. 5 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, wprowadzonego zarządzeniem Nr 336/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm. -

w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
2. Dzień wolny ustala się w zamian za 1 maja - Święto Państwowe przypadające w 2021 r. w dniu wolnym od pracy, tj. sobotę.

§ 2. Treść zarządzenia uzgodniono z Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta w Przemyślu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przemyśla.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

PDF   Zarządzenie Nr 130/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14-04-2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracyw zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.pdf