Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 123/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 09-04-2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektoraII Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 63 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn.zm.) i § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 z późn.zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, który odbył się 30 marca 2021r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDF   Zarządzenie Nr 123/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 09-04-2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektoraII Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.pdf