Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 44/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej POŁUDNIE sp. z o.o.

Uchwała Nr 44/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 26 marca 2021 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej POŁUDNIE sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

postanawia:

§ 1

  1. Wyrazić zgodę na utworzenie przez Gminę Miejską Przemyśl spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa POŁUDNIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, której udziałowcem będą także inne Gminy oraz  Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100, z późn. zm.).
  2. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195, z późn. zm.).

§ 2

Gmina Miejska Przemyśl wniesie do Spółki w formie wkładu pieniężnego kwotę otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce.

§ 3

Prezydent Miasta Przemyśla dokona wszelkich formalności prawnych związanych z przeprowadzeniem operacji finansowej i objęciem udziałów w Spółce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 44 2021.pdf