Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakoczego.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.30.2017                                                                     Przemyśl, dnia 11 luty 2021 r.

 

INFORMACJA

          Na dzień 3 lutego 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1453 o powierzchni 0,0610 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00052312/9.

          Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została określona na kwotę 55 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

            Do uczestniczenia w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 26 stycznia 2021 r. wpłaciła wadium w kwocie 5 500,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset 00/100) brutto.

            Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 55 550,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).  

            Na nabywcę nieruchomości został ustalony Pan Maciej Pieprzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Edutech Maciej Pieprzycki.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta