Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Grochowskiej.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.1.2019                                                                          Przemyśl, dnia 11.02.2021 r.

 

I n f o r m a c j a

 

       Na dzień 3 lutego 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 kolejny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00066063/9, oznaczonej jako działka nr 58/1 o powierzchni 0,2339 ha w obrębie 210, położonej przy ul. Grochowskiej w Przemyślu.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została ustalona na kwotę 80 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT).

       Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego (w wyznaczonym terminie do dnia 26 stycznia 2021 r. nikt nie wpłacił wadium), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta