Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 18/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22-01-2021 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl

Na podstawieart 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.)

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl, na rok szkolny 2021/2022, określa się następujące terminy:

L.p Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2021r. do 22.03.2021 r. od 17.05.2021 r. do 26.05.2021 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz.U. 2020, poz. 910 z późn. zm.) od 01.03.2021 r. do 26.03.2021 r. od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12.04.2021 r. 11.06.2021 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 12.04.2021 r. do 19.04. 2021 r. od 11.06.2021 r. do 21.06.2021 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20.04.2021 r. 22.06.2021 r.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu oraz komisjom rekrutacyjnym powołanym przez dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Miasto Przemyśl.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 18/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22-01-2021 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Prz.pdf (104,37KB)