Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko podinspektora
wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
i remontów
w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych  w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

                        Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) informuję, że nabór  na w/w stanowisko wygrała Pani Dorota Szolc - Turczyńska zamieszkała w Przemyślu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W związku z ogłoszeniem w dniu 18 grudnia 2020 r. przez Prezydenta Miasta Przemyśla naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych wpłynęło 2 oferty.          

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 04 stycznia 2021 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym -  oferty 2 kandydatów spełniły wymagania formalne, w związku z tym kandydaci zostali dopuszczeni do dalszego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję w dniu 15 stycznia 2021 r. oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydatów na wymienione na wstępie stanowisko – Pani Dorota Szolc - Turczyńska uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 115 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się o stanowisko podinspektora - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu na posiedzeniu Komisji w dniu 15 stycznia 2021 r. wynosił  120 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pani Dorota Szolc - Turczyńska wygrała nabór  na stanowisko podinspektora - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełniła wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała bowiem w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 107 ze 120 punktów, podczas gdy wymagane było 60 punktów (50 procent).
Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pani Doroty Szolc - Turczyńskiej na w/w stanowisko.

Przemyśl,  dnia 22 stycznia 2021 r.

 

                    Przewodniczący Komisji 

                    Dariusz Łapa

                      Sekretarz  Miasta Przemyśla