Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kmity.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.4.2018                                                                   Przemyśl, dnia 21 stycznia 2021 r.

 

INFORMACJA

         Na dzień 13 stycznia 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1197/2 o powierzchni 0,0483 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00052487/6.

          Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została określona na kwotę 12 500,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

          Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego (w ustalonym terminie do dnia 05 stycznia 2021 r. nikt nie wpłacił wadium), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta