Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul.Łokietka.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.67.2016                                                              Przemyśl, dnia 21 stycznia 2021 r.

 

INFORMACJA

       Na dzień 13 stycznia 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 588/1 o powierzchni 0,0139 ha w obrębie 201 m. Przemyśla i działka nr 588/2 o powierzchni 0,0450 ha w obrębie 201 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055620/2 wraz z udziałem wynoszącym 2/3 niewydzielonych części w działce nr 587 o powierzchni 0,0172 ha w obrębie 201 m. Przemyśla objętej księgą wieczystą nr PR1P/00101443/5.

          Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została określona na kwotę 27 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

          Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego (w ustalonym terminie do dnia 05 stycznia 2021 r. nikt nie wpłacił wadium), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta