Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Potokowej.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.5.2019                                                                 Przemyśl, dnia 21 stycznia 2021 r.

 

INFORMACJA

         Na dzień 13 stycznia 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 257 o powierzchni 0,2843 ha w obrębie 210 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00066063/9.

          Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została określona na kwotę 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

           Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego (w ustalonym terminie do dnia 05 stycznia 2021 r. nikt nie wpłacił wadium), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta