Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 159/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.

Uchwała Nr 159/2020

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.

 

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z  2019r., poz. 869 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.),

Rada Miejska w Przemyślu uchwala, co następuje:

 

§ 1 Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, stanowiącej dopłatę do następujących usług:

1) jednego osobo-wejścia do Parku sportowo-rekreacyjnego - w wysokości 1,90 zł;

2) jednego osobo-wejścia do Wodnego placu zabaw - w wysokości 4,78 zł;

3) jednego osobo-wejścia na sztuczne lodowisko przy ul. Sanockiej - w wysokości 10,56 zł;

4) jednej godziny korzystania z krytej pływalni - w wysokości 317,40 zł;

5) jednej godziny korzystania z kompleksu sportowego położonego,

przy ul. 22 Stycznia w Przemyślu ozn. jako dz. nr 2872 w obr. 202 - w wysokości 227,27 zł;

6) jednej godziny korzystania z hali sportowej przy ul. Mickiewicza 30 - w wysokości 368,85 zł.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 159_2021.pdf (35,17KB)