Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 158/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 158/2020

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia  30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)  Rada Miejska w Przemyślu

 

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Dokonuje się zmiany przychodów, dochodów i wydatków
   
     

  przychody/dochody

wydatki

           
       

1 224 991,00 zł

 1 224 991,00 zł

Dział

Rozdział

§

     
           
   

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

300 000,00 zł

 
           

758

   

Różne rozliczenia

924 991,00 zł

 
           
 

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

924 991,00 zł

 
           
   

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

781 810,00 zł

 
   

2760

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

143 181,00 zł

 
           

801

   

Oświata i wychowanie

 

1 075 435,00 zł

           
 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

714 754,00

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

454 550,00 zł

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

240 359,00 zł

   

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

19 845,00 zł

           
 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

 

67 562,00 zł

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

6 161,00 zł

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

53 485,00 zł

   

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

7 916,00 zł

           
 

80105

 

Przedszkola specjalne

 

8 766,00 zł

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4 413,00 zł

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

3 973,00 zł

   

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

380,00 zł

           
 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

2 035,00 zł

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2 035,00 zł

           
 

80115

 

Technika

 

41 320,00 zł

           
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

41 320,00 zł

           
           
 

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

95 603,00 zł

           
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

95 603,00 zł

           
 

80121

 

Licea ogólnokształcące specjalne

 

7 813,00 zł

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4 620,00 zł

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 173,00 zł

   

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

1 020,00 zł

           
 

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

 

83 108,00 zł

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

23 804,00 zł

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

51 953,00 zł

   

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

7 351,00 zł

           
 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

10 292,00 zł

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

10 292,00 zł

           
 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

 

44 182,00 zł

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

28 714,00 zł

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

13 760,00 zł

   

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

1 708,00 zł

           

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

149 556,00 zł

           
 

85401

 

Świetlice szkolne

 

60 776,00 zł

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

43 698,00 zł

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

14 925,00 zł

   

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

2 153,00 zł

           
 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

82 733,00 zł

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

46 584,00 zł

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

31 091,00 zł

   

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

5 058,00 zł

           
 

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

1 047,00 zł

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 047,00 zł

           
 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

5 000,00 zł

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

  1. Dokonuje się zmniejszenia nadwyżki o kwotę

 

300 000,00 zł

 

 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 158_2021.pdf (103,59KB)