Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w 2021 rokuWyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870) oraz Zarządzenie Nr 396/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego

 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja
o sposobie załatwienia petycji
1. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
PDFpetycja.pdf

 
dot. naprawy nawierzchni drogi działka nr 747 w obr. 215 23.12.2020 r.     PDFOdp na petycję w spr naprawy drogi.pdf
2. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach PDFpetycja.pdf dot. Schroniska ,,Psia Wioska" w Przemyślu 01.06.2021 r.     PDFodpowiedz.pdf
3.

Szulc-Efekt

sp. z o.o.
PDFPetycja stacje ladowania.pdf Dot. działań na rzecz ochrony i poprawy środowiska 07.06.2021 r. 21.06.2021 r.   PDFOdp patycja stacje ladowania.pdf
4. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach PDFpetycja dot. naprawy drogi.pdf
 
dot. budowy lub całkowitej naprawy drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków Przemyśl 17.06.2021 r.      
5. Mieszkańcy ul. Niecałej PDFpetycja dot. ul. Niecałej.pdf
 
dot. prawnego uregulowania kwestii dojazdu do nieruchomości 23.07.2021 r.     DOCXODP PETYCJA- UL. NIECAŁA.docx
 
6. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach PDFpetycja_ul._Sielecka_KTD..7021.2.282.2021.pdf dot. wymiany nawierzchni i chodnika na ul. Sieleckiej 28.09.2021 r.