Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż działek przy ul. Cegielnianej.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.43.1-4.2016                                                           Przemyśl, dnia 30 grudnia 2020 r.

 

I n f o r m a c j a

      Na dzień 22 grudnia 2020 r. zostały ogłoszone i zorganizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 kolejne przetargi ustne nieograniczone w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 213 m. Przemyśla, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, oznaczonych jako:

- działka nr 507/5 o pow. 0,1491 ha, z ceną wywoławczą 75 000,00 zł brutto (w tym 23 %   podatku VAT),

- działka nr 507/6 o pow. 0,1289 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o pow. 0,0848 ha, z ceną wywoławczą 70 000,00 zł brutto (w tym 23 %  podatku VAT),

- działka nr 507/8 o pow. 0,1279 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o pow. 0,0848 ha, z ceną wywoławczą 55 000,00 zł brutto (w tym 23 %  podatku VAT),

- działka nr 507/9 o pow. 0,1395 ha, z ceną wywoławczą 60 000,00 zł brutto (w tym 23 %  podatku VAT).

Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych (w wyznaczonym terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. nikt nie wpłacił wadiów), przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta