Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 530/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30-12-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 9a ust. 2-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r. poz. 218 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Przemyśla zarządza, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu Nr 124/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 06 maja 2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego (zm. zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla: Nr 9/2012 z dnia 13.01.2012r., Nr 441/2013 z dnia 07.11.2013r., Nr 482/2013 z dnia 03.12.2013r., Nr 496/2013 z dnia 10.12.2013r., Nr 13/2014 z dnia 23.01.2014r., Nr 58/2015 z dnia 05.03.2015r., Nr 6/2017 z dnia 10.01.2017r., Nr 41/2018 z dnia 06.02.2018r., Nr 325/2018 z dnia 03.09.2018r., Nr 4/2019 z dnia 09.01.2019r., Nr 184/2019 z dnia 23.05.2019r., Nr 469/2019 z dnia 05.12.2019r. i Nr 189/2020 z dnia 25.05.2020r.) § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) Pani Aneta Pacuła -  Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu ”;

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDF   Zarządzenie Nr 530/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30-12-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.pdf (100,26KB)