Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Astronautów.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.41.2018                                                                     Przemyśl, dnia 30.12.2020 r.

 

I n f o r m a c j a

      Na dzień 22 grudnia 2020 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 kolejny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055823/5, oznaczonej jako działka nr 787 o powierzchni 0,0800 ha w obrębie 203, położonej w rejonie ul. Astronautów w Przemyślu.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została ustalona na kwotę 21 000,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony).

      Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego (w wyznaczonym terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. nikt nie wpłacił wadium), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta