Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych na 03.02.2021 r. przetargach na sprzedaż nieruchomości.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

 Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 03 lutego 2021 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

  • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 58/1 w obrębie 210, położonej przy ul. Grochowskiej, godz. 9:00,
  • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 132/15 w obrębie 201, położonej przy ul. Wysockiego, godz. 9:30,
  • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1453 w obrębie 207, położonej przy ul. Rakoczego, godz. 10:00.

            Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.     

           Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

           Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta