Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 24 lutego 2021 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 24 lutego 2021 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, położonych w Przemyślu:

  1. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki nr 41 i nr 42 o łącznej powierzchni 0,1169 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Włodzimierza Bilana 2, godzina 10:00,
  2. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2/30 o powierzchni 6,4813 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, przy ul. Przemysłowej, godzina 10:30,
  3. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako: działka nr 6/10 o powierzchni 1,2000 ha, działka nr 6/11 o powierzchni 1,5000 ha, działka nr 6/12 o powierzchni 0,3430 ha, działka nr 6/13 o powierzchni 1,0000 ha, działka nr 6/14 o powierzchni 1,0000 ha, działka nr 6/15 o powierzchni 1,0000 ha i działka nr 6/7 o powierzchni 0,0377 ha, wszystkie w obrębie 213 m. Przemyśla, położonych na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, przy ul. Gospodarczej, godzina 11:00.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta