Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zamoyskiego

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.16.2018                                                                                                                 Przemyśl, dnia 17 grudnia 2020 r.

INFORMACJA

Na dzień 9 grudnia 2020 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 566 o powierzchni 0,0080 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00112038/3, położonej przy ul. Jana Zamoyskiego w Przemyślu.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 6 900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla drugiego przetargu ustnego nieograniczonego – w ustalonym terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta