Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

Nagranie cz. 1


Nagranie cz. 2

 


LI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-12-30, godz. 09:00 w Wideokonferencja

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFzaproszenie - sesja budżetowa - 30.12.2020 r..pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 181/2020.
   PDFproj. nr 181_2020.pdf
 2. Wystąpienia radnych.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r. - proj. nr 143/2020.
   PDFproj. nr 143_2020.pdf
 3. Podjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok – proj. nr 145/2020 wraz z Autopoprawką.
   PDFProjekt uchwały budżetowej na 2021 rok - proj. nr 145.2020.pdf
   PDFproj. nr 145_2020 - AUTOPOPRAWKA.pdf
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
   PDFOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej GMP na 2021 rok.pdf
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
   PDFOpinia - 09.12.2020 r. - Budżet 2021.pdf
  4. dyskusja,
   PDFPoprawki do Projektu budżetu zgłoszona przez kluby radnych.pdf
  5. głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
  6. podjęcie uchwały budżetowej wraz z autopoprawką i przyjętymi poprawkami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 144/2020.
  PDFproj. nr 144_2020 - WPF.pdf
  PDFOpinia RIO o projekcie uchwały w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finnansowej m.Przemyśla na lata 2021-2029 rok.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK - proj. nr 158/2020 + Autopoprawka.
  PDFproj. nr 158_2020.pdf
  PDFproj. nr 158_2020 - AUTOPOPRAWKA.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 172/2020.
  PDFProj nr 172_2020.pdf
 7. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.
  PDFSprawozdanie - realizacja Zarządzeń Prezydenta.pdf
 8. Zakończenie obrad.