Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

L Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

 


L Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-12-16, godz. 15:30 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDF16.12.2020 r. - Wniosek o zwolanie sesji.pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - proj. nr 173/2020.
  PDF173.2020.pdf
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - proj. nr 174/2020 wraz z autopoprawką.
  PDFUchwała nr 154_2020.pdf
  PDF174.2020.pdf
  PDFautopoprawka 174.2020.pdf
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej - proj. nr 175/2020.
  PDFUchwała nr 155_2020.pdf
  PDF175.2020.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne - proj. nr 176/2020.
  PDFUchwała nr 156_2020.pdf
  PDF176.2020.pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku - proj. nr 177/2020.
   PDFUchwała nr 157_2020.pdf
   PDF177.2020.pdf
 6. Zamknięcie obrad.