Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku do wysokości 5.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z ubytkiem w dochodach miasta Przemyśla, będącym skutkiem COVID-1

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku do wysokości 5.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z ubytkiem w dochodach miasta Przemyśla, będącym skutkiem COVID-19


PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (402,50KB)

PDFSIWZ - UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO.pdf (631,89KB)

Załączniki do SIWZ:
DOCXZałącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx (21,69KB)
DOCZałącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.doc (137,00KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (29,59KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (29,83KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (20,40KB)
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf (194,31KB)
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - Decyzja w sprawie nadania NIP.pdf (249,14KB)
PDFZałącznik Nr 8 do SIWZ - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.pdf (403,19KB)
PDFZałącznik Nr 9 do SIWZ - Zaświadczenie o bezpośrednim wyborze Prezydenta Miasta.pdf (182,61KB)
PDFZałącznik Nr 10 do SIWZ - Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie powołania Skarbnika Miasta.pdf (173,03KB)
PDFZałącznik Nr 11 do SIWZ – Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS.pdf (260,45KB)
PDFZałącznik Nr 12 do SIWZ – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z US.pdf (1,07MB)
PDFZałącznik Nr 13 do SIWZ – Wykaz kredytów zaciągniętych przez miasto Przemyśl oraz poręczeń udzielonych przez miasto Przemyśl, stan na 31.10.2020r..pdf (781,99KB)


PDFWYJAŚNIENIA SIWZ 1.pdf (932,14KB)
PDFZAŁĄCZNIK DO WYJAŚNIEŃ SIWZ - FORMULARZ KLIENTA.pdf (762,84KB)
PDFZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA KLIENTA.pdf (368,95KB)
PDFZMIANA TREŚCI SIWZ 1.pdf (756,31KB)
PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (197,11KB)


PDFWYJAŚNIENIA SIWZ 2.pdf (728,68KB)


PDFWYJAŚNIENIA SIWZ 3.pdf (725,04KB)


PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (802,55KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT.pdf (1,05MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT.pdf (1,11MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT.pdf (909,25KB)


PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf (768,21KB)


PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf (293,55KB)