Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podsumowanie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Prace nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 przebiegały w kilku etapach.

Od 18 sierpnia do 11 września 2020 r. organizacje pozarządowe zostały zaproszone do składania wszelkich propozycji i uwag do projektu programu. Zgłoszone propozycje zostały przekazane do wiadomości właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego w celu zajęcia stanowiska oraz ewentualnego uwzględnienia w planach wydatków budżetowych – w załączeniu formularz zgłoszonych propozycji.

Następnie Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, na podstawie informacji przekazanych przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego, przygotował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl w organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, który został poddany konsultacjom z Przemyską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Rada Pożytku przedłożony projekt programu współpracy zaopiniowała pozytywnie.

Wszystkie propozycje zostały przedłożone Prezydentowi Miasta Przemyśla do rozpatrzenia. 

 

PDFPropozycje zgloszone do programu wspolpracy na rok 2021.pdf