Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Razem zmieniamy Przemyśl” - obszar społeczny

Informacja o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Razem zmieniamy Przemyśl” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

/obszar społeczny/

 

Gmina Miejska Przemyśl informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na Partnera Projektu wybrany został Caritas Archidiecezji w Przemyślu.

Uzasadnienie wyboru:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu nr RIF.041.2.24.2019 z dnia 19.10.2020 r. wpłynęła 1 oferta.

Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz kryteria wyboru postawione w ogłoszeniu o naborze. Działania podejmowane przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej są zgodne z celami statutowymi oraz celami partnerstwa i projektu. Kandydat na partnera posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć (projektów) na rzecz edukacji i integracji społecznej oraz na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Liczba punktów zdobytych przez Caritas Archidiecezji w Przemyślu: 60 pkt.