Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. 29-go Listopada

INFORMACJA

         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie informacji Publicznej, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na realizację infrastruktury technicznej, oznaczonej jako działka nr 1245/2 o powierzchni 0,0036 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00104993/6, położonej przy skrzyżowaniu ulic 3-go Maja i 29-go Listopada w Przemyślu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 2 grudnia 2020 r.

PDFwykaz MK.6840.38.2014 _4.pdf

wykaz MK.6840.38.2014_4.jpeg