Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XL Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XL Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-09-21, godz. 9:00 w Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/2020 z sesji z dnia 27 sierpnia 2020 r.

3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla wiaduktu - proj. nr 108/2020 r.

PDFProj. nr 108_2020.pdf
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 105/2020 wraz z autopoprawką.

PDFProj. nr 105_2020.pdf
PDFProj. nr 105_2020 autopoprawka.pdf

a) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych - proj. nr 110/2020.

PDFProj. nr 110_2020.pdf

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2020 rok - proj. nr 107/2020

PDFProj. nr 107_2020.pdf

7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji - proj. nr 103/2020.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla lub będących w samoistnym posiadaniu - proj. nr 77/2020 wraz z autopoprawką.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla - proj. nr 78/2020.

PDFProj. nr 78_2020.pdf

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla - proj. nr 98/2020.

PDFProj. nr 98_2020.pdf

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 100/2020.

PDFProj. nr 100_2020.pdf

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 99/2020.

PDFProj. nr 99_2020.pdf

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 102/2020.

PDFProj. nr 102_2020.pdf

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 104/2020 wraz z autopoprawką.

PDFProj. nr 104_2020.pdf
PDFProj. nr 104_2020 autopoprawka.pdf

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 106/2020.

PDFProj. nr 106_2020.pdf

a) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2020 roku- proj nr 109/2020.

PDFProj. nr 109_2020.pdf
PDFProj. nr 109_2020 - opinia PSR.pdf

b) Wystąpienia radnych.

16. Zarządzenie nr 333/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 sierpnia 2020 r, w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.

PDFZarządzenie nr 333_2020 - informacja ws. WPF.pdf

17. Zarządzenie nr 334/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 sierpnia 2020 r, w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla za I półrocze 2020 roku.

PDFZarządzenie nr 334_2020 - wykonanie budżetu.pdf

18. Zakończenie obrad.