Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 18.11.2020 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 18 listopada 2020 r. zostały ogłoszone  kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych:

- nr 5 w budynku przy ul. Czachowskiego 5 w Przemyślu, godz. 830 - lokal

- nr 3 w budynku przy ul. Słowackiego 19 w Przemyślu, godz. 900 - lokal

- nr 4 w budynku przy ul. Stachiewicza 4 w Przemyślu godz. 12.30 - udział 1/2 w lokalu

Przetargi odbędą się w podanych wyżej terminach w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu
ul. Wodna 11, pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl,   http://www.przemysl.pl

 

z up. TREZYDENTA MIASTA

mgr Bogusław Świeży     

Zastępca Prezydenta