Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UNIEWAŻNIONY Wybór Operatora Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji

Wybór Operatora Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSIWZ - WYBÓR OPERATORA PRZEMYSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI.pdf

Załączniki do SIWZ:
7ZZałącznik Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.7z
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.docx
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt_umowy.pdf
       ZIPZałącznik Nr 4 do Projektu umowy - Wzory_plikow_-_eksport_faktury_elektronicznej_do_sytemu_finansowo-ksiegowego_Gminy_Miejskiej_Przemysl.zip
DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz usług.docx
DOCXZałącznik Nr 9 do SIWZ - Wykaz osób.docx
PDFZałącznik Nr 10 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf
7ZZałącznik Nr 11 do SIWZ - Dialog Techniczny - protokoły.7z
 

Ogłoszenia o Dialogu Technicznym:

1. OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - PRZEMYSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI - ODWOŁANY w dn. 03.03.2020r.

2. II OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - PRZEMYSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI


PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf 
UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
PDFZMIANA TREŚCI SIWZ 1.pdf
PDFWYJAŚNIENIA SIWZ 1.pdf

Po otwarciu ofert

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

PDFZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf